UNDERHÅLLSANSVAR

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren ansvarar för både det löpande och periodiska underhållet utom vad som avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren ansvarar alltså för lägenhetens underhåll som bland annat omfattar:

 
Ansvarfördelning i detalj

Bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning av balkong, terrass eller uteplats som hör till lägenheten.