ORDINARIE LEDAMÖTER

  • Robert Gatugård, ordförande, Strömstadsvägen 44 tel: 070-311 70 86
  • Tage Carlsson, Strömstadsvägen 7 tel: 070-261 82 85
  • Anita Björken, Strömstadsvägen 17, tel: 070-583 05 35
  • Gabriella Carro Nordin, Strömstadsvägen 19, tel: 070-336 41 50
  • Daniel Sjölund, Strömstadsvägen 40 tel: 073-337 16 91
  • Clarence Jonsson, Strömstadsvägen 1 tel: 070-690 92 91
  • Lena Morelius, Strömstadvägen 52 tel: 070-3102908
  • Lina Odelstål, Strömstadsvägen 42 tel: 070-2153889

 

SUPPLEANTER