SOPRUMMET

Vår förening värnar om miljön därför har vi i vårt soprum olika kärl för källsortering. Enligt Stena Recycling är den vanligaste ursäkten för att inte källsortera att man inte hinner. Den som har bråttomt måste prioritera vad som ska källsorteras och det viktigaste är att farligt avfall inte hamnar bland vanliga sopor.

Titta gärna in på denna sida om du har funderingar på hur du ska sortera:
https://msva.se/hallbarhet/sorteringsguiden/

VAD KAN DU SOM MEDLEM SORTERA I VÅRT SOPRUM?

BATTERIER, GLÖDLAMPOR OCH LYSRÖR

I soprummet finns en batteriholk där gamla batterier lämnas. Där finns även en "holk" för trasiga glödlampor samt behållare där lysrör lämnas.

METALLFÖRPACKNINGAR

Metallförpackningar är konservburkar, dryckesburkar utan pant, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler mm. Tomma färgburkar med LITE torr färg i botten är inte något problem enligt  Stena Recycling. Jämfört med nyproduktion ger återvinning av metallförpackningar en energivinst och mindre utsläpp av luftförorenade ämnen. Grytor, stekjärn, brickor eller andra metallföremål som inte är förpackningar ska lämnas i grovsoprummet.

GLASFÖRPACKNINGAR

Glasförpackningar bryts inte ner av naturen och de går inte att elda. Därför kommer de alltid att ta stor plats om de inte återvinns. I soprummet finns en behållare för färgat glas och en för ofärgat. Porslin, keramik, spegelglas, kristall och glasföremål som inte är förpackningar ska lämnas i grovsoprummet.

RETURPAPPER

Returpapper är den återvinningsprodukt som vi har mest av i hemmen. I returpapper ingår tidningar, tidskrifter, reklam och kataloger. Kom ihåg att ta bort påklistrade reklamprodukter och plastpåsar. Papperspåsar räknas INTE som returpapper.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR OCH WELLPAPP

Hit hör alla kartonger, påsar och omslagspapper som till minst hälften består av papper. Kom ihåg att platta eller vik ihop förpackningarna. Då tar de mindre plats i våra behållare och de behövs inte tömmas lika ofta! Större kartonger för exempelvis möbler, datorer och flyttlådor lämnas i grovsoprummet.

HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR

Hårda plastförpackningar är dunkar, flaskor, lådor, burkar mm. Plast bryts ner mycket långsamt och tar stor plats i avfallsbergen. Många plaster ger ifrån sig tungmetaller och klorgas vid förbränning. Det är en anledning till varför plast aldrig ska eldas ute i naturen. Vid sortering av hårda plastförpackningar ska handtag, lock och annat som inte är avplast tas bort om det går. Kapsyler och lock som är av plast ska också tas av och läggas lösa i behållaren. Detta eftersom det ofta är olika plaster i locket och den övriga förpackningen.

OBSERVERA
Plastleksaker, pulkor, diskborstar eller andra saker av plast som inte är förpackningar ska läggas bland grovsoporna.

MJUKA PLASTFÖRPACKNINGAR

Mjuka plastförpackningar har inte vår förening någon insamling av. Mjuka plastförpackningar är exempelvis plastpåsar, vakumförpackningar och plastfolie. Dessa ska lämnas i samma behållare som hushållsoporna.