PARKERINGAR

Föreningen har 34 st carportplatser, 41 st parkeringsplatser med tidsstyrda motorvärmaruttag och 4 st parkeringsplatser utan motorvärmare. Utöver dessa reserverade parkeringsplatser finns 8 st parkeringsplatser för gäster där parkeringstillstånd krävs. Kostnad för reserverade parkeringsplatser:
  • 50 kr/månad för reserverad parkeringsplats utan motorvärmare
  • 100 kr/månad för reserverad parkeringsplats med motorvärmare
  • 175 kr/månad för reserverad carportplats med motorvärmare

För parkering av motorcykel eller andra tvåhjuliga fordon sker detta på särskild anvisad plats, vid infarten till vårt område. Det är alltså inte tillåtet att parkera på innergårdar eller på annan plats inom vårt område, gäller dock ej hyrd p-plats.

GÄSTPARKERINGAR

Gästparkeringen avser enbart gäster till boende inom Brf Huli 1. Fordon som ägs av boende i Brf Huli 1 får ej ställas på gästparkeringen, dessa "bötfälls" i så fall av Q Park. Skulle tillfälliga parkeringstillstånd vara nödvändiga erhålls dessa av styrelsen. Om någon erhåller kontrollavgift ni anser felaktig och vill överklaga kan ni ringa 0771-969000 eller skriva till Q Park, adress och telefonnummer finner ni på kontrollavgiften eller på www.q-park.se

Tillfälliga parkeringstillstånd

Inom Brf Huli 1 råder parkeringsförbud, dock ej på parkeringsplatserna. Skulle det finns behov av att parkera på annan plats än där det är tillåtet att parkera kan styrelsen skriva tillfälliga tillstånd. Detta kan t ex vara om man skall flytta och kommer lasta/lossa i mer än 5 min eller att det finns anledning att parkera i vändplanen, dock ej om det skulle vara fullt på gästparkering.