VARFÖR HAR MAN ORDNINGSREGLER?

Antagna på föreningstämman 170511

Vi vill alla trivas med vårt boende och våra grannar. Vi vill ha ordning i utemiljön, tvättstugan och andra gemensamhetsutrymmen. Vi vill känna trygghet för oss själva och vår egendom. Vi vill inte se området nerskräpat och ovårdat.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Reglerna gäller för dig som bostadsrättshavare och dina familjemedlemmar. De gäller också dina gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden.

STÖRANDE VERKSAMHET

I allmänhet kallas den typ av störande verksamhet som åsyftas i dessa regler för sanitär olägenhet. De kan omfatta trafikbuller, oljud, högt spelad musik, radio eller TV på hög volym, högljudda partyn etc. Vårdslös hantering av illaluktande skräp och sopor klassas också som sanitär olägenhet.

Om du drabbas av fridstörare och anser att din egen tillsägelse inte hjälper kan du vända dig till någon i styrelsen. I akuta lägen kan du till och med göra en polisanmälan. Du som planerar sammankomster, hyr gärna vår föreningslokal.

TRAFIK OCH PARKERING

I likhet med många andra bostadsområden har vårt område planerats så att det ska bli så bilfritt som möjligt. All parkerings sker därför på anvisad plats, gäller både bilar, motorcyklar och liknande. Det är tillåtet att försiktigt köra till och från entrén för i- och urlastning. I- och urlastning är enbart tillåtet i 5 min. Om du, din familj eller dina gäster, av bekvämlighetsskäl parkerar eller lämnar bilen utan uppsikt så att nyttotrafik och utryckningsfordon, t.ex. ambulans och brandkår, hindras att komma fram eller försenas, kan det få mycket allvarliga konsekvenser.

Föreningen har ett begränsat antal besöksparkeringar som enkom gäller i 24h och är enbart avsedda för besökande till boende inom Brf Huli 1 samt att det råder krav på besökstillstånd. Varje hushåll innehar dessa tillstånd. Tillfälliga parkeringstillstånd, tillhandahålls av styrelsen, gäller för parkering på annan plats än ovan nämnda platser, men ersätter inte de vanliga tillstånden, t ex om det skulle vara fullt på gästparkeringen.

BALKONGER

Sommartid kan balkongen bli till ett extrarum med blomsterprakt att glädjas åt, men tänk på att hänga blomlådorna på räckets insida så att de inte kan ramla ner och skada någon. Du som tänker grilla på balkongen, tänk på dina grannar som bor nära dig.

TVÄTTSTUGA

Använd tvättstugans maskinutrustning enligt de skötselanvisningar som finns där. Maskinerna är avsedda för vanlig hushållstvätt. Tunga mattor kan orsaka skada genom obalans i maskinernas centrifugsystem, som i sin tur kan leda till kostsamma reparationer. Det är viktigt att du håller dig till den tid du bokat. Att "inkräkta" på annan persons bokade tid brukar bli en källa till irritation. Samma sak gäller städning och rengöring av filter. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den när du ska tvätta. Har man inte påbörjat sin bokade tvättid efter 60 min kan tvättstugan brukas av annan medlem.

GEMENSAMHETSUTRYMMEN

I föreningens punkthus är alla invändiga utrymmen, utom själva lägenheten, gemensamhetsutrymmen. Använd inte dessa utrymmen för att ställa ifrån dig prylar av olika slag. Den fria yta som finns strax innanför huvudentrén får enbart användas för barnvagnar och handikapphjälpmedel. Utrymmet strax utanför huvudentrén är ingen uppställningsplats för cyklar och mopeder, använd cykelställen eller cykelrummet. Omärkta cyklar som förvaras i cykelrummen slängs eller skänks bort på den årliga städdagen på våren.

GÅRDEN

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda på gården. Barn har en förmåga att lämna sina saker lite hur som helst. Ta dig tid att plocka upp ditt barns tillhörigheter. Varje vår anordnas en gemensam städdag för allas trivsel.

SOP- OCH AVFALLSHANTERING

Inom föreningen skall soporna källsorteras. Följ de instruktioner för sortering och kompostering som finns i soprummet. Skrymmande avfall lämnas i grovsoprummet. Bilbatterier, kemiska produkter och annat miljöfarligt avfall får ej slängas i våra soprum. Dessa skall lämnas till någon av kommunens miljöstationer.

HUSDJUR

All rastning av husdjur är förbjudet inom föreningens område och man ska givetvis ta upp efter sitt husdjur, såväl inom området som utanför. Kattägarna har ansvaret att rensa sandlådorna från avföring.

UNDERHÅLL OCH FÖRÄNDRINGAR

Lagen säger att bostadsrättshavaren skall svara för underhållet av själva lägenheten, t.ex. målning, tapetsering samt underhåll och eventuellt byte av utrustning i kök och våtutrymmen. Föreningen däremot skall svara för yttre underhåll, stamledningar, hiss, trapphus och övriga gemensamhetsutrymmen. Se även §§ 35-38 i föreningens stadgar.

Om du vill göra en större förändring, t.ex. riva en vägg, måste du först ta reda på om väggen är en del av husets bärande konstruktion. Att riva en sådan byggnadsdel kan bli förödande. Kontakta först styrelsen om du känner minsta tvekan inför en förändring i din bostad!