ANSVARSFÖRDELNING

Att bo i bostadsrätt innebär att man som medlem ansvarar för underhåll och reparationer i bostaden. Visst underhåll och reparationer åligger förenings ansvar. Nedan följer en specifikation om vilket ansvar som vilar på medlemmen kontra föreningen.

Vem ansvarar för vad?